فایل کامل طراحی مخازن نفت براساس استاندارد API رشته مکانیک

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات طراحی مخازن نفت براساس استاندارد API را مطالعه نمایید.

طراحی مخازن نفت براساس استاندارد API

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 172

حجم فایل: 11.906 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
-1-1مقدمه 2
-1-1-1تاریخچه ذخیره سازی نفت و مخازن 2
فصل دوم: آشنایی با مخازن
-1-2انواع مخازن از نظر شکل ظاهری 7
-1-1-2مخازن کروی و شبه کره 7
-2-1-2مخازن پلاستیکی 8
-3-1-2مخازن استوانهای 8
-4-1-2دریچه ها 24
-2-2طرح و تهیه ورقهای مخزن 25
-1-2-2طرح مخازن 25
-2-2-2تهیه ورقهای مخزن 26
-3-2-2فلز مبنا 27
-3-2فوندانسیون مخازن 28
-1-3-2پیسازی با توجه به وضع زمین 28
-2-3-2پیسازی با توجه به ظرفیت مخازن 31
-3-3-2پیسازی با توجه به کیفیت فرآورده 31
-4-3-2پیسازی با توجه به نوع مخزن 32
-5-3-2محاسبات لازم برای پیچهای نگهدارنده مخزن روی فوندانسیون 32

فصل سوم: نصب مخازن
-1-3طراحی ورق کف 38
-2-3طراحی ورقهای اتصالی کف به بدنه 39
-3-3طراحی پیوسته 39
-4-3محاسبه نیروی ناشی از باد روی مخازن 42
-5-3محاسبات طراحی 35
-1-5-3طراحی کف 35
-2-5-3طراحی سیلندر 46
-3-5-3محاسبه تعداد ورقهای حلقوی کف برای مقاومت در برابر باد و زلزله 52
-4-5-3محاسبه ضخامت ورقههای حلقوی 53
-5-5-3طراحی فلنجها 52
-6-5-3طراحی دریچه ورود شخص به مخزن 57
-7-5-3طراحی دریچه ورود شخص به داخل مخزن در سقف 60
-6-3طراحی سقفهای مثلثی خود نگهدارنده 62
-1-6-3طراحی فلنج سقف 65
-2-6-3محاسبه ضخامت مورد نیاز برای اینکه ورق سقف تغییر شکل ندهد 67
-7-3طراحی مخازن برای مقاومت در برابر باد 70
-8-3طراحی مخزن برای مقاومت در برابر زلزله 73
-9-3پله مخازن 75
-10-3طراحی استحکامات محکم کننده بدنه مخزن 76
-11-3پایه های سقف شناور 78
فصل چهارم: تأیید جوشکاری
-1-4اتصالات 80
-2-4تخلیههای اولیه سقف 86
-3-4دستگاههای مرکزیاب و ضدچرخش 87
-4-4ساخت 88
-5-4نصب مخازن 90
-1-5-4نصب مخازن کف مخزن 90
-2-5-4نصب بدنه مخزن 93
-6-4دستورالعمل جوشکاری 98
-7-4دستورالعمل نصب و ترتیب جوشکاری مخزن 102
102 – نصب1-7-4
-2-7-4ترتیب جوشکاری 109
-3-7-4ترتیب کلی 116
-8-4جزئیات جوشکاری 118
فصل پنجم: بازرسی مخازن
-1-5آزمایش خلاء 125
-2-5بازرسی جوشهای کف مخزن 126
-3-5بازرسی جوشهای ورق تقویتی 127
-4-5آزمایش بدنه 127
عنوان صفحه
-5-5آزمایش سقف 128
-6-5تعمیر جوشها 129
-7-5تلرانس ابعادی 129
-1-7-5شاقولی بودن 130
-2-7-5گرد بودن 130
-3-7-5انحرافات موضعی 131
-4-7-5فونداسیون 131
-8-5روشهای بازرسی اتصالات 132
-1-8-5روش پرتونگاری 132
-2-8-5کاربرد 132
-3-8-5تعداد و محل فیلمها 133
-4-8-5فن پرتونگاری 135
-5-8-5آزمایش ذره مغناطیسی 138
-6-8-5آزمایش التراسونیک 138
-7-8-5آزمایش با مایع نافذ 139
-8-8-5بازرسی چشمی 140
-9-5دستورالعمل آزمایش هیدرواستاتیک مخزن ذخیره 141
-1-9-5پر کردن مخزن با آب 141
-2-9-5نرخ پر کردن 141
-3-9-5اندازهگیری نشت 142

عنوان صفحه
-4-9-5شاقولی 142
-5-9-5تعمیرات 142
143 – فرمها6-9-5
-10-5دستورالعمل آزمایش و کنترل کیفیت مخزن 143
-1-10-5مشخصات روش جوشکاری 143
-2-10-5آزمایش تعیین صلاحیت جوشکار 143
-3-10-5کنترل فونداسیون 144
-4-10-5شیببندی و تراکم ماسه قیری یا آسفالت 144
144 – ورق کف5-10-5
-6-10-5ورق دور کف 144
-7-10-5ورق بدنه 145
-8-10-5ورق تقویتی دو دریچه 145
145 – قاب سقف9-10-5
-10-10-5ورقهای سقف 146
-11-10-5موارد متفرقه 146
-12-10-5بازرسی چشمی جوش 146
-13-10-5اتصال بدنه به کف 146
-14-10-5پرتونگاری جوشهای افقی و عمودی بدنه 146
-15-10-5چاله تخلیه )نازل تخلیه( 147
-16-10-5تعمیر جوشها 147

-17-10-5آزمایش هیدرواستاتیک 147
فصل ششم: تأیید صلاحیت دستورالعمل جوشکاری
-1-6تأیید صلاحیت دستورالعمل جوشکاری و جوشکار 150
-1-1-6آزمایش ضربه 150
-2-1-6آزمون جوشکار 151
-3-1-6شناسایی اتصالات جوش 152
-2-6نشانگذاری و پلاک شناسایی 152
-3-6تقسیم مسئولیت 154
-4-6صدور گواهی 154
فصل هفتم: تعمیرات مخازن
-1-7تعمیر و رفع نواقص مخزن 156
-1-1-7تعمیر کف مخزن 156
-2-1-7تعمیر سقف 158
منابع و مراجع


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل بوده و پس از دانلود، فایل کامل آنرا دریافت می کنید.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *