فایل کامل پیشینه و مبانی نظری سکونتگاه های غیررسمی و سرمایه اجتماعی رشته جغرافیا

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پیشینه و مبانی نظری سکونتگاه های غیررسمی و سرمایه اجتماعی را مطالعه نمایید.

مبانی نظری و پیشینه سکونتگاه های غیررسمی و سرمایه اجتماعی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 90

حجم فایل: 654 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- تعریف و ساختیابی اسکان غیررسمی…………………………………………………………….. 5

2-2- ویژگی های سکونتگاه های غیر رسمی…………………………………………………………… 6

2-2-1- اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

2-2-1-1- مفهوم بخش غیررسمی اقتصاد………………………………………………………………………………………. 8

2-2-2- فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………………………… 10

2-2-3- اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………. 10

2-2-4- حقوقی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

2-2-4-1- انواع مالکیتها و نحوه تملک………………………………………………………………………………………… 11

2-2-5- کالبدی………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

2-2-5-1- انواع استقرار و مکانیابی…………………………………………………………………………………………….. 12

2-2-6- مسکن…………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

2-2-7- بافت سکونتگاهها و ساختار شبکه ارتباطی……………………………………………………………………. 13

2-2-8- دسترسی به خدمات و امکانات روبنایی و زیربنایی………………………………………………………. 13

2-3- مروری بر سیر اسکان غیررسمی در جهان…………………………………………………… 15

2-4- روند تکوین و تکامل سکونتگاههای غیررسمی……………………………………………… 16

2-4-1- تهاجم سازمان یافته………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-4-2- تصرف خزنده…………………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-4-3- بازتقسیم زمین…………………………………………………………………………………………………………………. 18

2-5- طبقه بندی سکونتگاه های غیر رسمی………………………………………………………… 19

2-6- بررسی دلایل شکل گیری اسکان های غیررسمی در کشورهای در حال توسعه….. 21

2-6-1- عوامل ساختاری جامعه…………………………………………………………………………………………………….. 23

2-6-2- عوامل سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………. 23

2-6-3- فقدان سیستم های حمایتی و مشارکتی……………………………………………………………………….. 23

2-6-4- فعالیتهای باندهای (مافیایی) نامشروع زمین………………………………………………………………… 24

2-6-5- ناکارآمدی سیاستهای تأمین مسکن………………………………………………………………………………. 24

2-6-6- غیرقابل استطاعت بودن واحدهای مسکونی برای فقرای شهری…………………………………. 24

2-7- فقر شهری و ارتباط آن با اسکان غیررسمی…………………………………………………. 25

2-7-1- تعریف فقر:…………………………………………………………………………………………………………………………. 25

2-7-2- فقر و اسکان غیر رسمی………………………………………………………………………………………………….. 26

2-8- شناخت برنامه نهادهای جهانی مرتبط با اسکان غیررسمی و دیدگاههای آنها……. 28

2-8-1- بانک جهانی (Word Bank)……………………………………………………………………………………………. 28

2-8-2- هبیتات(UN-HABITAT)………………………………………………………………………………………………. 30

2-8-3- برنامه عمران ملل متحد (UNDP)………………………………………………………………………………… 32

2-9- رویکردهای فلسفی- سیاسی نسبت به سکونتگاههای غیررسمی…………………… 33

مطلب مفید دیگر:  فایل کامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل فضایی ورودی شهرها رشته جغرافیا

2-9-1- دسته اول: لیبرال……………………………………………………………………………………………………………… 33

2-9-2- دسته دوم: رادیکالی…………………………………………………………………………………………………………. 33

2-9-3- دسته سوم: جامعه گرایی…………………………………………………………………………………………………. 34

2-10- رویکردهای مداخله در توسعه سکونتگاه های غیررسمی:…………………………….. 34

2-10-1- دوره اول (دهه 1960)………………………………………………………………………………………………………. 35

2-10-1-1- رویکرد نادیده انگاری………………………………………………………………………………………………… 37

2-10-1-2- رویکرد حذف و تخلیه اجباری…………………………………………………………………………………… 38

2-10-1-3- رویکرد مسکن عمومی:……………………………………………………………………………………………… 39

2-10-2- دوره دوم (دهه 1970)………………………………………………………………………………………………………. 40

2-10-2-1- رویکرد زمین و خدمات……………………………………………………………………………………………… 42

2-10-2-2- رویکرد ارتقاءبخشی (بهسازی)………………………………………………………………………………….. 43

2-10-2-3- توسعه اندک افزا (افزایشی)………………………………………………………………………………………. 46

2-10-2-4- رویکرد خودیاری……………………………………………………………………………………………………….. 46

2-10-3- دوره سوم (دهه 1980)……………………………………………………………………………………………………. 47

2-10-3-1- رویکرد ارتقای محیطی………………………………………………………………………………………………. 49

2-10-3-2- رویکرد توانمندسازی………………………………………………………………………………………………… 51

2-10-4- دوره چهارم (دهه اخیر)………………………………………………………………………………………………….. 58

2-10-4-1- حکمروایی خوب………………………………………………………………………………………………………… 58

2-11- جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………………………………………………. 65

2-12- اهمیت سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………. 68

2-13- تعریف سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………….. 69

2-14- گونه های مختلف سرمایه اجتماعی……………………………………………………………. 70

2-14-1- سرمایه اجتماعی درون گروهی………………………………………………………………………………………. 71

2-14-2- سرمایۀ اجتماعی بین گروهی………………………………………………………………………………………… 71

2-14-3- سرمایۀ اجتماعی ارتباطی………………………………………………………………………………………………. 71

2-15- دیدگاه های نظری سرمایه اجتماعی………………………………………………………….. 72

2-15-1- دیدگاه مبتنی بر اجتماع محلی……………………………………………………………………………………… 72

2-15-2- دیدگاه شبکه ها……………………………………………………………………………………………………………… 73

2-15-3- دیدگاه نهادی…………………………………………………………………………………………………………………. 74

2-15-4- دیدگاه هم افزایی……………………………………………………………………………………………………………. 75

2-16- عوامل موثر بر ایجاد، حفظ و نابودی سرمایۀ اجتماعی………………………………….. 76

2-16-1- بستگی شبکه های اجتماعی………………………………………………………………………………………….. 76

2-16-2- ثبات…………………………………………………………………………………………………………………………………. 77

2-16-3- ایدئولوژی……………………………………………………………………………………………………………………….. 77

2-16-4- وابستگی افراد به یکدیگر……………………………………………………………………………………………… 77

2-17- سنجش سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………… 78

2-17-1- الگوهای اندازه گیری سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………… 78

2-17-2- سطوح تحلیل………………………………………………………………………………………………………………….. 79

2-17-2-1- سطح خرد…………………………………………………………………………………………………………………. 79

2-17-2-2- سطح میانی………………………………………………………………………………………………………………. 80

2-17-2-3- سطح کلان……………………………………………………………………………………………………………….. 80

2-18- ابعاد سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………… 81

2-19- شاخصهای سرمایۀ اجتماعی……………………………………………………………………… 81

2-20- جمع بندی و نتیجه گیری………………………………………………………………………… 85


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل بوده و پس از دانلود، فایل کامل آنرا دریافت می کنید.

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *