فایل کامل طراحی مخازن نفت براساس استاندارد API رشته مکانیک

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات طراحی مخازن نفت براساس استاندارد API را مطالعه نمایید.

طراحی مخازن نفت براساس استاندارد API

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 172

حجم فایل: 11.906 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
-1-1مقدمه 2
-1-1-1تاریخچه ذخیره سازی نفت و مخازن 2
فصل دوم: آشنایی با مخازن
-1-2انواع مخازن از نظر شکل ظاهری 7
-1-1-2مخازن کروی و شبه کره 7
-2-1-2مخازن پلاستیکی 8
-3-1-2مخازن استوانهای 8
-4-1-2دریچه ها 24
-2-2طرح و تهیه ورقهای مخزن 25
-1-2-2طرح مخازن 25
-2-2-2تهیه ورقهای مخزن 26
-3-2-2فلز مبنا 27
-3-2فوندانسیون مخازن 28
-1-3-2پیسازی با توجه به وضع زمین 28
-2-3-2پیسازی با توجه به ظرفیت مخازن 31
-3-3-2پیسازی با توجه به کیفیت فرآورده 31
-4-3-2پیسازی با توجه به نوع مخزن 32
-5-3-2محاسبات لازم برای پیچهای نگهدارنده مخزن روی فوندانسیون 32

فصل سوم: نصب مخازن
-1-3طراحی ورق کف 38
-2-3طراحی ورقهای اتصالی کف به بدنه 39
-3-3طراحی پیوسته 39
-4-3محاسبه نیروی ناشی از باد روی مخازن 42
-5-3محاسبات طراحی 35
-1-5-3طراحی کف 35
-2-5-3طراحی سیلندر 46
-3-5-3محاسبه تعداد ورقهای حلقوی کف برای مقاومت در برابر باد و زلزله 52
-4-5-3محاسبه ضخامت ورقههای حلقوی 53
-5-5-3طراحی فلنجها 52
-6-5-3طراحی دریچه ورود شخص به مخزن 57
-7-5-3طراحی دریچه ورود شخص به داخل مخزن در سقف 60
-6-3طراحی سقفهای مثلثی خود نگهدارنده 62
-1-6-3طراحی فلنج سقف 65
-2-6-3محاسبه ضخامت مورد نیاز برای اینکه ورق سقف تغییر شکل ندهد 67
-7-3طراحی مخازن برای مقاومت در برابر باد 70
-8-3طراحی مخزن برای مقاومت در برابر زلزله 73
-9-3پله مخازن 75
-10-3طراحی استحکامات محکم کننده بدنه مخزن 76
-11-3پایه های سقف شناور 78
فصل چهارم: تأیید جوشکاری
-1-4اتصالات 80
-2-4تخلیههای اولیه سقف 86
-3-4دستگاههای مرکزیاب و ضدچرخش 87
-4-4ساخت 88
-5-4نصب مخازن 90
-1-5-4نصب مخازن کف مخزن 90
-2-5-4نصب بدنه مخزن 93
-6-4دستورالعمل جوشکاری 98
-7-4دستورالعمل نصب و ترتیب جوشکاری مخزن 102
102 – نصب1-7-4
-2-7-4ترتیب جوشکاری 109
-3-7-4ترتیب کلی 116
-8-4جزئیات جوشکاری 118
فصل پنجم: بازرسی مخازن
-1-5آزمایش خلاء 125
-2-5بازرسی جوشهای کف مخزن 126
-3-5بازرسی جوشهای ورق تقویتی 127
-4-5آزمایش بدنه 127
عنوان صفحه
-5-5آزمایش سقف 128
-6-5تعمیر جوشها 129
-7-5تلرانس ابعادی 129
-1-7-5شاقولی بودن 130
-2-7-5گرد بودن 130
-3-7-5انحرافات موضعی 131
-4-7-5فونداسیون 131
-8-5روشهای بازرسی اتصالات 132
-1-8-5روش پرتونگاری 132
-2-8-5کاربرد 132
-3-8-5تعداد و محل فیلمها 133
-4-8-5فن پرتونگاری 135
-5-8-5آزمایش ذره مغناطیسی 138
-6-8-5آزمایش التراسونیک 138
-7-8-5آزمایش با مایع نافذ 139
-8-8-5بازرسی چشمی 140
-9-5دستورالعمل آزمایش هیدرواستاتیک مخزن ذخیره 141
-1-9-5پر کردن مخزن با آب 141
-2-9-5نرخ پر کردن 141
-3-9-5اندازهگیری نشت 142

عنوان صفحه
-4-9-5شاقولی 142
-5-9-5تعمیرات 142
143 – فرمها6-9-5
-10-5دستورالعمل آزمایش و کنترل کیفیت مخزن 143
-1-10-5مشخصات روش جوشکاری 143
-2-10-5آزمایش تعیین صلاحیت جوشکار 143
-3-10-5کنترل فونداسیون 144
-4-10-5شیببندی و تراکم ماسه قیری یا آسفالت 144
144 – ورق کف5-10-5
-6-10-5ورق دور کف 144
-7-10-5ورق بدنه 145
-8-10-5ورق تقویتی دو دریچه 145
145 – قاب سقف9-10-5
-10-10-5ورقهای سقف 146
-11-10-5موارد متفرقه 146
-12-10-5بازرسی چشمی جوش 146
-13-10-5اتصال بدنه به کف 146
-14-10-5پرتونگاری جوشهای افقی و عمودی بدنه 146
-15-10-5چاله تخلیه )نازل تخلیه( 147
-16-10-5تعمیر جوشها 147

-17-10-5آزمایش هیدرواستاتیک 147
فصل ششم: تأیید صلاحیت دستورالعمل جوشکاری
-1-6تأیید صلاحیت دستورالعمل جوشکاری و جوشکار 150
-1-1-6آزمایش ضربه 150
-2-1-6آزمون جوشکار 151
-3-1-6شناسایی اتصالات جوش 152
-2-6نشانگذاری و پلاک شناسایی 152
-3-6تقسیم مسئولیت 154
-4-6صدور گواهی 154
فصل هفتم: تعمیرات مخازن
-1-7تعمیر و رفع نواقص مخزن 156
-1-1-7تعمیر کف مخزن 156
-2-1-7تعمیر سقف 158
منابع و مراجع


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل بوده و پس از دانلود، فایل کامل آنرا دریافت می کنید.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل ترجمه مقاله: گیرنده موسکارینی استیل کولین (mAChRs) در سیستم عصبی: برخی از عملکردها و مکانیزم ها رشته زیست شناسی

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات ترجمه مقاله: گیرنده موسکارینی استیل کولین (mAChRs) در سیستم عصبی: برخی از عملکردها و مکانیزم ها را مطالعه نمایید.

خلاصه این مقاله برخی از اثرات تحریک گیرنده های موسکارینی بر فعالیت سلول عصبی که به صورت ثبت سلول های عصبی تک و سیناپس کولینرژیک در سیستم های عصبی محیطی و مرکزی مشاهده میشود، بطور خلاصه بیان میدارد این مقاله ماهیت گیرنده (های) موسکارینی درگیر و کانال های یونی و مکانیزم درون سلولی مسئول این نوع اثرات را نشان میدهد مقاله بر روی در سه اثر تمرکز میک

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 7

حجم فایل: 339 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

خلاصه
این مقاله برخی از اثرات تحریک گیرنده های موسکارینی بر فعالیت سلول عصبی که به صورت ثبت سلول های عصبی تک و سیناپس کولینرژیک در سیستم های عصبی محیطی و مرکزی مشاهده میشود، بطور خلاصه بیان میدارد. این مقاله ماهیت گیرنده (های) موسکارینی درگیر و کانال های یونی و مکانیزم درون- سلولی مسئول این نوع اثرات را نشان میدهد. مقاله بر روی در سه اثر تمرکز میکند: تحریک پس سیناپسی، مهار پس سیناپسی، و مهار پیش سیناپس (خودکار). نتایج تحریک پس سیناپسی در درجه اول ناشی از مهار جریان پتاسیم توسط گیرنده M1 / ​​M3 / M5 ، و در نتیجه بر فعال سازی فسفولیپاز C با پروتئین Gq است. مهار پس سیناپسی ناشی از فعال شدن M2- کانال های پتاسیمی یکسو کننده داخلی، و در نتیجه فعال سازی Gi است. مهار پیش سیناپسی ناشی از مهار M2 یا M4 کانالهای کلسیم ولتاژ-دریچه ، و در نتیجه فعال سازی Go است. گیرنده های تفکیک کننده ، پروتئین G و کانال های یونی، و corelease استیل کولین[1] و گلوتامات[2] از الیاف کولینرژیک[3] در مغز نیز مورد بحث واقع شده است.

در سال 1914، Dale عملکرد استیل کولین (ACH) را به شبه- نیکوتین و شبه- موسکارین طبقه بندی کرد. در حال حاضر ما می گوییم که این ناشی از یک عمل بر روی گیرنده های موسکارینی و یا نیکوتین است. علاوه بر این، تا آنجا که به مغز مربوط می شود (و به رغم علاقه مندی به گیرنده های نیکوتین، که توسط مفاد این سمپوزیوم نشان داده شد) این گیرنده های موسکارینی است که فراوان تر بوده و عملکرد غالب دارد.

گیرنده های موسکارینی متعلق به دسته گیرنده های جفت heptahelical – پروتئین G هستند. پنج زیرگروه، M1– M5 وجود دارد (Hulme et al. 1990; Caulfield and Birdsall 1998). آنهایی که با عدد فرد هستند (M1 M3 M5) ترجیحا با پروتئین G از خانواده Gq/11 (Pertussisغیرحساس به سم) جفت میشوند، آنهایی که با عدد زوج هستند (M2 M4) با پروتئین G خانواده Gi/Go (Pertussisحساس به سم) جفت میشوند، بهرحال جفت های عملکردی به فراوانی نسبی نیز بستگی دارد. بسیاری از سلولهای عصبی شامل بیش از یک زیر گروه، برخی از تا چهار هستند (Hassan et al. 1993).

به منظور فعال شدن گیرنده جهت ایجاد تغییر در فعالیت سلول عصبی، حداقل در کوتاه مدت پروتئین فعال Gباید فعالیت یک یا چند کانال یونی در غشای سلول های عصبی را تغییر دهد. جدول 1 برخی از واکنش های مشترک کانال یونی به تحریک mAChR با عواقب آن نشان میدهد (Caulfield 1993; Brown et al. 1997 برای جزئیات). به دنبال آن، من سه واکنش عملکردی نسبت به تحریک mAChR ناشی از این اثرات تحریک های کانال یونی — پس سیناپسی، مهار پس سیناپسی، و مهار پیش سیناپسی (مهار خودکار) را در نظر گرفتم.

تحریک های پس سیناپسی

این در ابتدا در آزمایش بر روی سمپاتیک گانگلیون[4] شناخته شد، که حساسیت به آتروپین پس از دپلاریزاسیون[5] آهسته میشود (تحریک آهسه پتانسیل پس از سیناپسی، s-epsp) و تخلیه spike را بعد از واکنش نیکوتین به تحریک مکرر preganglionic به تاخیر انداخت (شکل 1A؛ Kuba and Koketsu 1978 برای بررسی آزمایش های اولیه را ببینید). پس از آن حوادث مشابه در سلول های عصبی مرکزی ثبت شد، برای مثال سلول های هرمی hipocampalپس از تحریک ورودی کولینرژیک جدارى[6] (Cole and Nicoll 1984; Gahwiler and Brown 1985؛ شکل 1B را ببینید). به همین ترتیب، مکانیسم مولکولی مسئول این رویداد مفصلا در نورونهاى سمپاتیک تجزیه و تحلیل شده است، اما برای سلول های عصبی مرکزی اعمال شد.


[1] acetylcholine

[2] glutamate

[3] cholinergic

[4] sympathetic ganglia

[5] depolarization

[6] septal


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل بوده و پس از دانلود، فایل کامل آنرا دریافت می کنید.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل ترجمه مقاله Organization and segregation of bacterial chromosomes رشته زیست شناسی

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات ترجمه مقاله Organization and segregation of bacterial chromosomes را مطالعه نمایید.

مقدمه تاریخچه تصور و توصیف مواد ژنتیکی باکتریایی بسیار چالشی و بحث برانگیز است در یوکاریوتها، تفکیک منظم کروماتیدهای خواهری در میتوز با جزئیاتی الهام بخش در دهه 1880 شرح داده شد1 در مقابل، برای سال های متمادی تصور می¬شد که کروموزوم باکتریایی، که به داشتن رنگی عمومی یکسان تمایل دارد، بدون ساختار می¬باشد در سال 1930 ، میکروسکوپ¬های نوری با استفاده

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 11

حجم فایل: 2.915 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

مقدمه

تاریخچه تصور و توصیف مواد ژنتیکی باکتریایی بسیار چالشی و بحث برانگیز است. در یوکاریوتها، تفکیک منظم کروماتیدهای خواهری در میتوز با جزئیاتی الهام بخش در دهه 1880 شرح داده شد1. در مقابل، برای سال های متمادی تصور می­شد که کروموزوم باکتریایی، که به داشتن رنگی عمومی یکسان تمایل دارد، بدون ساختار می­باشد. در سال 1930 ، میکروسکوپ­های نوری با استفاده از رنگ DNA (DNA dyes) سلول های با تیمار- اسیدی به طور متقاعد کننده ای نشان دادند کهکروموزوم باکتریایی در اجسامی محدود دارای خطوط نامنظم نرم، متمرکز شده است. (شکل A1)2، 3.این تصاویر منجر به تغییر دیدگاه مرتبط با کروموزوم باکتریایی از موادی بی شکل به یک ساختار مجزا با رفتاری منظم و قابل پیش بینی شد4. این اجسام با هسته ابر- مانند، نوکلیید نامگذاری شدند.

ذره بینی کریوالکترونی بخش زجاجیه نوکلییدها ساختاری با ویژگی های شبیه به آنچه که با استفاده از رنگ DNA مشاهده شده، نشان داد (شکل1B) و ریخت شناسی نامنظم و پراکنده را نشان داد که در حدود نیمی از فضای داخل سلولی را اشغال میکرد. دو ویژگی قابل توجه در این تصاویر حضور تعداد زیادی برامدگى مرجانی- شکل بود که درون سیتوپلاسم و بخش خروجی ریبوزوم از نوکلیید گسترش یافته بودند. از آن به بعدبخش بخش شدن­های مشابه با استفاده از میکروسکوپ فلورسنت مشاهده شد (شکل 1C).

این تصاویر هنوز هم فکر ما را در مورد کروموزوم باکتریایی درگیر میکند. ما یک سطح پویای DNA که با پروتئین درون سیتوپلاسم در تعامل است را تصور می کنیم. اگر چه پروتئین می تواند درون نوکلیید نفوذ کند و مستقر شود، تصور میشود اغلب تعاملات DNA در حاشیه آن رخ دهد.

در اوایل دهه 1970، Pettijohn و همکاران 9-6، روشی را برای تجزیه سلولى Escherichia coliتوسعه دادند تا برای مشاهده مستقیم میکروسکوپ الکترون، نوکلیید به دست بیاورند، که یک تصویر پایدار از کروموزوم باکتری به صورت مجموعه ای از حلقه های پلکتونمی (یا حلقه های پیچیده درونی interwound) نشأت گرفته از یک هسته مفشردگی تهیه شود (شکل 1D) که پیشنهاد شده تا به صورت پروتئین و RNA تشکیل شود 8-6، 10. در این زمینه، ترکیب، سازمان و عملکرد (و حتی موجودیت) هسته مهم و برجسته باقی می ماند. این مطالعات منجر به ارائه مدل روزت (گلدار) کروموزوم باکتریایی شد که در آن حلقه های پیچیده درونی که توسط ساختار نوکلیید سازمان­دهی شدند (شکل های 1D 2a)، ساختاری شبیه به شیشه پاک کن (bottlebrush) ایجاد میکند. با این حال، طبیعت مولکولی این دانه های فشرده DNA، موضعى کردن و سازمان­دهی سلولی آن و و پویایی محلی و جهانی آن در باکتری زنده همچنان مبهم است.

پیشرفت های فنی مختلف (جعبه 1) دیدگاهی جدید و هیجان انگیز درباره سازمان­دهی و دینامیک کروموزوم باکتریایی ارائه میکند. این شامل میکروسکوپ فلوئورسانس مبتنی بر تصویربرداری از زنده سلول برای پیگیری لوکوس های کروموزومی چندگانه در زمان واقعی در حین چرخه تقسیم سلولی همراه با توسعه روش های مولکولی ژنوم-گسترده و تحلیلی برای مطالعه رونوشت کروموزوم و الگوهای پروتئینی همراه کروموزوم می­باشد. در این بررسی مروری، ما این مطالعات اخیر را بررسی میکنیم تا درک فعلی خود را درباره دو مشکل مورد بحث قرار دهیم: چگونه کروموزوم در سلول باکتری سازماندهی و فشرده­سازی مبشود و و چگونه کروموزوم تکرارشده رها شده و تفکیک میشود. ما این موضوعات را به طور جداگانه بحث میکنیم اما، همانطور که خواهید دید، به طور عمیقی به هم وابسته هستند.

فرضیه اصلی ما این است که چین خوردگى منظم کروموزوم، که پشت سر هم (هم زمانی) در امتداد بخش مجاور DNA رخ می دهد (به نام ادغام از طول) با تکرار آن، سازمانی مرتب­تر تولید میشود و به عنوان نیروی محرکه برای تفکیک توده کروموزوم عمل میکند. به طور کلی، ما اصول و مکانیسم­های مولکولی که با یوکاریوت ها سهیم هستند و جنبه هایی که مختص پویایی کروموزومی باکتری هستند را مشخص میکنیم.

سازمان و فشردگی کروموزوم

اکثر باکتری ها حاوی یک کروموزوم دایره­ای شکل با اندازه 2–8 Mb هستند که شکل دوطرفه از یک مبدا منحصر به فرد (oriC) راتکرار میکند. اگر امتداد یابد، این مولکول DNA با طول >1 mm خواهد بود، در حالی که فضای اشغال شده توسط نوکلیید با قطر <1 μm خواهد بود. بر این اساس، کروموزوم باید به طور خطی بیش از 1000 بار فشرده شود تا درون باکتری گنجانده شود 11، 12. DNA به صورت منظم و سلسله مراتبی فشرده شده است، و ما این فشردگی و سازمان را از کوچکترین واحد تا بزرگترین حوزه آن توصیف می کنیم.


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل بوده و پس از دانلود، فایل کامل آنرا دریافت می کنید.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل جزوه چیلر تراکمی رشته مکانیک

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات جزوه چیلر تراکمی را مطالعه نمایید.

جزوه چیلر تراکمی

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 63

حجم فایل: 2.509 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

فصل اول: شناخت اجزا چیلر

فصل دوم: نصب و راه اندازی چیلر

فصل سوم: جدول عیب یابی چیلر آبی


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل بوده و پس از دانلود، فایل کامل آنرا دریافت می کنید.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل مقاله سامانه های شمع مبدل حرارتی و روند توسعه جهانی انرژی زمین گرمایی رشته مکانیک

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مقاله سامانه های شمع مبدل حرارتی و روند توسعه جهانی انرژی زمین گرمایی را مطالعه نمایید.

مقاله سامانه های شمع مبدل حرارتی و روند توسعه جهانی انرژی زمین گرمایی

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 10

حجم فایل: 1.814 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

چکیده

-1مقدمه

-2روش آنالیـز ژئومکانیک برای شـمع های مبـدل حـرارتی

-3پارامترهای طراحی

-۴تحقیقات عددی

-5توسعه سامانه شمع انرژی در مناطق شهری

–6توصیـه هایی بـرای اجــرای سامانه شمع مبدل حرارتی

-7نتیجه گیری


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل بوده و پس از دانلود، فایل کامل آنرا دریافت می کنید.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل جزوه خنک کاری پره های توربین رشته مکانیک

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات جزوه خنک کاری پره های توربین را مطالعه نمایید.

جزوه خنک کاری پره های توربین

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 44

حجم فایل: 4.065 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

روش های خنک کاری

خنک سازی با آب

خنک سازی با هوا

خنک سازی همرفتی

خنک سازی نفوذی

خنک سازی برخوردی

خنک سازی فیلمی

توربین v94.2

خنک سازی پره ثابت

خنک سازی پره متحرک


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل بوده و پس از دانلود، فایل کامل آنرا دریافت می کنید.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل معرفی نحوه کارکرد و پروسه کارخانه نمک زدایی نفت رشته صنایع نفت و گاز

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات معرفی نحوه کارکرد و پروسه کارخانه نمک زدایی نفت را مطالعه نمایید.

معرفی نحوه کارکرد و پروسه کارخانه نمک زدایی نفت

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 1

حجم فایل: 6.127 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

معرفی نحوه کارکرد و پروسه کارخانه نمک زدایی نفت


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل بوده و پس از دانلود، فایل کامل آنرا دریافت می کنید.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پاورپوینت انگلیسی پدیده های مخرب در شیرهای کنترل و راه کارهای مقابله با انها رشته صنایع نفت و گاز

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پاورپوینت انگلیسی پدیده های مخرب در شیرهای کنترل و راه کارهای مقابله با انها را مطالعه نمایید.

پاورپوینت انگلیسی پدیده های مخرب در شیرهای کنترل و راه کارهای مقابله با انها

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 24

حجم فایل: 1.753 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

Cavitation

Flashing

Chocked flow

Noise

Severe services treatments

Server services

Cavitation

Flashing

Chocked flow

Noise

Vena contracta

Pressure recovery factor (FL)

Pressure recovery factor (FL)

Normal condition

High recovery valves are proven to cavitation

Cavitation

Cavitation evidences

Cavitation solutions

Process control

Piping design

Staging pressure drop(anti cavitation trim)

Using Hard material

Flashing

Chocked flow

Noise

Sources of noise

1.Mechanical Vibration

2.Aerodynamic Noise

3.Hydrodynamic Noise

Noise treatment

Path treatments

Source treatments

Special trim

Larger valve size

Path treatments
Increasing of downstream pipe schedule

Diffuser

silencer

Path treatments


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل بوده و پس از دانلود، فایل کامل آنرا دریافت می کنید.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل مقاله انرژی زمین گرمایی چیست؟ رشته مکانیک

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مقاله انرژی زمین گرمایی چیست؟ را مطالعه نمایید.

مقاله انرژی زمین گرمایی چیست؟

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 30

حجم فایل: 9.104 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

-1مقدمه

-2تاریخچه زمین گرمایی

-3وضعیت کنونی استفاده از انرژی زمین گرمایی

-4ماهیت منابع زمین گرمایی؛ ایجاد گرما در زمین

-5سامانه های زمین گرمایی

-6سامانه زمین گرمایی چیست و در چنین سامانهای چه اتفاقی می افتد؟

-7تعریف و طبقه بندی منابع زمین گرمایی

-8اکتشاف و اهدف از آن

-9روش های اکتشافی

-10برنامه اکتشاف

-11استفاده از منابع زمین گرمایی

-12تولید الکتریسیته

-13استفاده های مستقیم از گرما


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل بوده و پس از دانلود، فایل کامل آنرا دریافت می کنید.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل دستورالعمل جامع بازرسی و کنترل کیفی (QC Plan) رشته صنایع نفت و گاز

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات دستورالعمل جامع بازرسی و کنترل کیفی (QC Plan) را مطالعه نمایید.

دستورالعمل جامع بازرسی و کنترل کیفی ( QC Plan)

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 79

حجم فایل: 3.009 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

فهرست
عنوان شماره صفحه
متریال پایه و مواد مصرفی جوشکاری
مشخصات فلز پایه
مواد مصرفی جوشکاری
شناسایی مواد مصرفی
اتصالات جوشکاری
شناسایی اتصالات و محل جوشکاری در سازه
جزئیات آماده سازی اتصالات
مشخصات فنی اتصالات جوشکاری
شناسایی محل اتصالات موقت
دستورالعملها و رویه ها
دستورالعملهای جوشکاری() WPS
تائید رویه های جوشکاری () PQR
ردیابی دستورالعمل جوشکاری
دستورالعمل تعمیر جوش
دستورالعملهای آزمایش غیر مخرب
دستورالعملهای عملیات حرارتی
نتایج عملیت حرارتی بعد از جوشکاری
ارجاع به دستورالعمل جوشکاری
ارجاع به دستورالعمل های بازرسی
پرسنل جوشکاری
تائید صلاحیت جوشکاران و اپراتورهای جوشکاری
ردیابی جوشکارها و اپراتورهای جوشکاری
شناسایی کارکنان و دستورالعملهایآزمایش غیر مخرب
تائید صلاحیت بازرسان کنترل کیفی و پرسنل NDT
شناسایی کارکنان و دستورالعملهای آزمایش غیر مخرب
فعالیتهای جوشکاری
جانمایی یا فلوچارت خط تولید
ترتیب و توالی ساخت سازه
شناسایی فرآیندهای ساخت سازه
شناسایی برنامههای تولید
شناسایی کارتهای مسیر یابی
الزامات کیفی و معیارهای کمی پذیرش جوشها
موقعیت، ترتیب و توالی جوشها
مکان اجرای جوشکاری
شرایط محیطی جوشکاری
ردیابی جوشها
ردیابی تجهیزات جوشکاری
شناسایی محل تعمیرات
فعالیتهای بازرسی و کنترل کیفی
جانمایی ایستگاه های بازرسی
تشریح ایستگاه های بازرسی
بازرسی قبل از جوشکاری
بازرسی حین جوشکاری
بازرسی بعد از جوشکاری
بازرسی چشمی جوشها
کنترل ترکیب، شکل و ابعاد سازه
آزمایش با استفاده از مایعات نافذPT
آزمایش با استفاده از ذرات مغناطیسی


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل بوده و پس از دانلود، فایل کامل آنرا دریافت می کنید.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل