فایل کامل دانلود پاورپوینت انسان شناسی رشته روانشناسی و علوم تربیتی

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات دانلود پاورپوینت انسان شناسی را مطالعه نمایید.

اهمیت انسان شناسی از آن جهت است که به ماهیّت و حقیقت خود شناخت پیدا می کند توجّه به خویشتن تا آن جا مهّم است که یکی از اهداف انبیاء محسوب می شود به همین جهت امام علی (ع)، انسان شناسی را افضل المعرفه، افضل الحکمة، انفع المعارف و فوز اکبر دانسته است ¨دغدغه انسان زمانی پایان می پذیرد که بداند برای چه و از کجا آمده و به کجا خواهد رفت

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 28

حجم فایل: 3.964 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

اهمیت انسان شناسی از آن جهت است که به ماهیّت و حقیقت خود شناخت پیدا می کند. توجّه به خویشتن تا آن جا مهّم است که یکی از اهداف انبیاء محسوب می شود. به همین جهت امام علی (ع)، انسان شناسی را افضل المعرفه، افضل الحکمة، انفع المعارف و فوز اکبر دانسته است. ¨دغدغه انسان زمانی پایان می پذیرد که بداند برای چه و از کجا آمده و به کجا خواهد رفت. ¨ابعاد گوناگون انسان شناسی ¨١- ارتباط انسان شناسی با جهان بینی: ¨انسان شناسی هر فرد با جهان بینی او ارتباط تنگاتنگی دارد. اگر انسان دارای جهان بینی الهی باشد، قطعاً به معاد انسان و وجود زندگی اخروی معتقد خواهد بود. در صورتی که انسان را موجودی تک بعدی بداند، قطعاً نمی تواند به عالم آخرت معتقد باشد. اگر انسان را موجودی دو بعدی بداند که بعد مادّی او مقدمه تکامل بعد معنوی او باشد، قطعاً به وجود خالقی حکم اعتقاد خواهد داشت. یعنی انسان شناسی مقدّمه کمال انسان و مقدّمه اعتقاد به آموزه های دینی چون معاد و نبوّت و خداشناسی خواهد بود. ¨«من عرف نفسه فقد عرف ربّه» از رابطه انسان شناسی و خدا شناسی حکایت دارد. ¨رابطه خدا شناسی با انسان شناسی رابطه ای دو سویه است. یعنی شناخت هر یک به شناخت دیگری و غفلت از یکی به غفلت از دیگری خواهد انجامید. ¨رابطه انسان شناسی با یا فرجام شناسی (معاد) نیزرابطه دو سویه است. اعتقاد به دو بعدی بودن انسان ها را به اندیشه جاودانگی و زندگی پس از مرگ سوق می دهد. عکس این مسأله هم صادق است

¨رابطه انسان شناسی با جهان شناسی نیز رابطه ای دو سویه است. اعتقاد به دو ساختی بودن انسان، اثبات می کند که جهان علاوه بر امور طبیعی، امور ماوراء مادّه و طبیعت نیز در آن وجود دارد. ¨خلاصه اگر کسی از طریق انسان شناسی به جهان بینی صحیح برسد، مطمئناً دارای یک زندگی با معنا خواهد بود.

١.علّت اصلی بی توجّهی به حقیقت خود و توجّه به بیش از حد به بعد غیر معنوی چیست؟ ¨الف) نادیده انگاشتن دین و آموزۀ دینی ¨ب) نیازهای مادّی انسان ¨ج) وضعیت موجود جامعه ¨د) موفقیّت های ظاهری دنیای متجدد

٢. علت اصلی مشکلات فراروی انسان چیست؟ ¨الف) بی توجّهی به حقیقت خود و توّجه بیش از حّد به بعد غیر معنوی ¨ب) وجود نمازگزاران غیر متخصّص ¨ج) ناتوانی علم در رفع نیازهای بشر ¨د) چشم اندازهای روشن پیشرفت آنان حرص و ولع انسان

٣. روایت معروف «من عرف نفسه فقد عرفه ربّه» بیانگر چه رابطع ای است؟ ¨الف) رابطه انسان شناسی و خداشناسی ¨ب) رابطه خداشناسی با معاد ¨ج) رابطه انسان شناسی و معاد ¨د) رابطه انسان شناسی با جهان بینی ¨٤. توّجه به احت های وجودی انسان و منحصر نکردن او به جسم و مادیّات، ما را به چه چیزی رهنمون می سازد؟ ¨؟ ¨الف) به اندیشه جاودانگی و زندگی پس از مرگ ¨ب) به خدا شناسی ¨ج) به ضرورت نبوّت ¨د) به هدفمندی

٢. حداکثر بهره برداری از زندگی دنیوی:
یکی دیگر از ابعاد انسان شناسی بهره برداری از زندگی دنیوی است.
بحث بر سر این است که حالا که سرنوشت محتوم او مرگ است و زندگیش محدود، چگونه زندگی کند که از این فرصت محدود، بیشترین بهره را برده باشد.
ابتدا باید معیار سود و زیان را انسان مشخّص کند. وقتی انسان بتواند تفسیر صحیح از انسان به دست آورد، آن وقت معیار سود و زیان را قبولی در کنکور و داشتن شغل مناسب، به دست آوردن زندگی راحت و مرفه نمی داند. انسانی که خود را مخلوق خدا و آفرینش خود را امری هدفمند و خود را از او به سوی او می داند، مطمئناً خود را موجودی جاودان دانسته و زندگی دنیا را مقدّمه رسیدن به سرای ابدی می داند.
چنین انسانی معیار سود و زیان را نزدیکی به خدا و دوری از خدا می داند. تا جایی که حاضر است جان خود را برای رضایت خدا بدهد تا به او برسد.
٥. معیار سود و زیان را در زندگی دنیوی از نظر انسان الهی چیست؟
الف) نزدیکی به خداوند و دوری از خدا
ب) داشتن زندگی راحت یا در سختی به سر بردن
ج) رسیدن به امکانات مادّی یا محروم از آن
د) سود و زیانی که از مردم به انسان می رسد
انسان شناسی عقربه جهت نمای آدمی در زندگی است،یعنی چه؟
تعریفی که ما از انسان ارائه می دهیم، هدف کلّی ما را در زندگی برنامه ها و روش زندگی ما را مشخص می کند. مادیون به گونه ای انسان را تعریف می کنند. الهیون به گونۀ دیگری. تمام بایدها و نبایدها بر اساس تعریفی است که از انسان ارائه می شود.

فصل دوم: آفرینش انسان


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل بوده و پس از دانلود، فایل کامل آنرا دریافت می کنید.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل