برچسب گذاری توسط: دانلود پاورپوینت انسان شناسی

فایل کامل دانلود پاورپوینت انسان شناسی رشته روانشناسی و علوم تربیتی

اهمیت انسان شناسی از آن جهت است که به ماهیّت و حقیقت خود شناخت پیدا می کند توجّه به خویشتن تا آن جا مهّم است که یکی از اهداف انبیاء محسوب می شود به همین جهت امام علی (ع)، انسان شناسی را افضل المعرفه، افضل الحکمة، انفع المعارف و فوز اکبر دانسته است ¨دغدغه انسان زمانی پایان می پذیرد که بداند برای چه و از کجا آمده و به کجا خواهد رفت